Ders İçerikleri/ Course Contents

Ders İçerikleri/ Course Contents

Ders Adı İçerik Seviye
Hatha YOGA Yoga I Başlangıç
ÇAĞDAŞ DANS Dans&Yoga Orta
TAO VİNYASA Akış Yogası I orta
YOGİLATES Yoga&Pilates orta
TAO VİNYASA Akış Yogası II orta
HATHA YOGA Yoga I Başlangıç
PİLATES Mat Pilates Başlangıç
YÜZ YOGASI Yüz Yogası Başlangıç
ÇAĞDAŞ & ORYANTAL FUSİON Çağdaş Dans & Oryantal Başlangıç

 

HATHA YOGA

“Ha-“Tha” Güneş ve Ay anlamlarına gelir. Birlikte yazıldığında ise “güçlü” anlamını taşır ve vücudu temizlemenin ne büyük bir güç gerektirdigini sembolize eder. Swatmara, Hatha yogayı, vücudu uzun meditasyon seanslarına hazırlayıp kuvvetlendirmek amacıyla yapılacak asanalar (duruşlar) ve pranayama‘lar (nefes teknikleri) olarak düşünmüştür.

Hatha Yoga, Raja Yoga’nın bir koludur. Bu okul Yogi Swatmarama tarafından 15. yüzyılda Hindistan‘da başlatılmıştır. Belli başlı kitabı Swami Svatmarama‘nın “Hatha Yoga Pradipika” adlı eseridir.

Batı dünyasında günümüzde uygulanan ve kısaca yoga olarak bilinen fiziksel egzersizler ve stres azaltıcı nefes alıştırmaları Hatha Yoga’dan ortaya çıkmıştır ve ruhsal ve fiziksel sağlık amacıyla yapılmaktadır.

Yoga “Birleşmek”, “Bir” olmak demektir.

Gonca’ya göre Yoga nedir?

Yoga “Bir” olma halidir, “var oluşun” yoludur. Kendimi tanımak ve onu kabul etmenin, onun içinde rahatlamanın bir yoludur. Yoga, nefes alma ve nefes verebilmenin en temel farkındalık halidir. Yoga bedenimiz ve zihnimizdeki farklılıkların dengesini bulmanın, kendinizi daha iyi tanımanın ve öğrenmenin yoludur. Yoga her gün yeniden yenilenen bir yaşama yoludur.

 

YİN YOGA

Yin Yoga, vücudun derin bağ dokularını,vücudu kaplayan fasyayı  ve plastik dokuları (kemik,tendon gibi)hedefler. Bu kavramı ön plana çıkaran Paul Grilley, ona Daoist Yoga’yı öğreten ve ilham olan kişi ise Paulie Zink‘tir.

Yin Yoga, duruşta gevşemeniz, kasınızı yumuşatmanız ve mümkün olduğunca hareketsiz kalmanızın istenmesi bakımından benzersizdir. Yang benzeri yoga uygulamaları daha yüzeyselken, Yin yoga pratikleri ise vücuda çok daha derin bir erişim sunuyor.Duruşlarda üç ila beş dakika, ilerleyen zamanlarda derinleşerek yirmi dakikaya kadar kalınabiliyor. Duruşlarda harcanan zaman, meditasyonda harcanan zamana çok benziyor. Bir Yin sınıfında, adlandırılmaları farklı olsa da  yang sınıfına benzer duruşlar göreceksiniz, bu temel düzeyde öğrencilerin yangdan yin formuna,aktiften pasife geçişine yardım eder. Yin Yoga duruşları, daha ziyade pasif duruşlardır, çoğunlukla yerde çalışılır ve yang pratiklere kıyasla çok daha az duruş vardır.

Aslında yin yoga kavramı binlerce yıldır ortalıkta ve Hatha Yoga Pradipika metni bugünkü yogada uygulanan sayısız duruşun sadece onaltısından bahseder. Ek olarak,duruş pratikleri daha uzun meditasyonu ve pranamayı teşvik edecek şekilde daha yin vari desek yanlış olmayacaktır.

 

HATHA YOGA I

(Başlangıç Seviye – Yoga I) 1 seas 75 dakikadır.

5 seanslık bir öğrenme sürecini kapsar

-Pranayama Egzersizleri-Nefesi Tanımak  ( 5 dakika)

-Meditasyona Giriş ( 5 dakika)

-Ulolalar – Nefes ve Hareketin Bütünselliğini keşfetmek  ( 5 dakika)

-Aya Selam ( Chandra Namaskar) Serisini öğrenmek ( 10 dakika)

-Kök Gücünü Araştırmak –  4 Ayak ve  Aşağı Bakan Köpek (Adho Mukha Svanasana (AMS), Squat,-Shalabhasana, Yüksek Hamle ve Eller üzerindeki dengeleri araştırmak ( 15 dakika)

-Ayaktaki Temel Asanaları öğrenmek ( Uttanasana, Utkatasana, Trikonasana, Uthita Trikonasa, Ağaç Pozu Vrikshasana, 1.2. Savaşçı Pozları) ( 15 dakika)

-Yerde Öne ve Geriye Katlanmalar, Diyagonal pozisyonlar ile bedenin uzamasını sağlamak (10)

-Setu Bandha Asana- Yarım Köprü dengesi ( Mum duruşuna hazırlık)

-Yapılandırılmış Dinlenme  ( Constructive Rest)- Shavasana pozisyonları ile desteklenmiş bütünlüklü bir dinlenme ve gevşeme pratiği sunmak. (10 dakika)

Bitiriş Meditasyonu-  Mudralar- Gözlemleme halinde kalmak  ( 5 dakika)

OHM…

Ders Malzemeleri: Yoga Matı, Havlu

 

VİNYASA YOGA II -Akış Yogası / Vinyasa Flow Yoga II

Uygulayıcısı Cindy Lee,

( Orta Seviye -II ) 1 seas 75 dakikadır.

( Vinyasa) Akış Yogasında Başlangıç Yogasına ek olarak

Bandhalar ve Ayaktaki Serilemeler öğrenilir.

Bandhaları aktive etmeye giriş 

Güneşe Selam Serisi( Surya Namaskar) A- B -C

-Plank, -Yukarı Bakan Köpek (Urdhva Mukha Svanasana) pozisyonlarını öğrenmek

Ayaktaki Serilemeleri Çeşitlendirme 

1.2.3. Savaşçı – Ardha Chandrasana, Parşvakonasana, Vrikshasana serilemeleri

Yerdeki Pozlar

-El duruşları- Handstand, Kök gücü güçlendirme

-Geriye Eğilmeler – Mum Duruşu- Köprü

-Öne Katlanmalar- Twist-çevrilmeler

-Derin gevşeme

Bandhaları Tanıma

Bandalar insan bedeninin dik durmaya cevaben geliştirdiği kas temelli bir yapıdır. Omurgayı rahatlatır, solunumu destekler ve bedendeki tüm eklemleri dengeleyerek bütünler. Temel işlevleri yerçekimine karşı bedeni korumaktır. Omurganın uzaması esnasında alt ve üst karında, ellerde, kollarda, bacaklarda ve ayaklardaki kasları devreye sokmak suretiyle, bedenin tüm eklemlerinde örgütlü bir özgürlük, rahatlık, sağlamlık ve dengelilik haline yol açarlar. Neticede bu organik süreç bazında ele alındıkları takdirde, tüm yoga duruşları yalın, zahmetsiz ve güçlü bir nitelik kazanır.

“Bu bağlamda yoga duruş pratiğinin kalbinde bandaların yattığı söylenebilir. Fakat zannedildikleri kadar gizemli ya da anlaşılmaz bir tarafları yoktur. Bandalar aslında, basitçe, bedenin ve insan doğasının derinlerinde yatan birliğin kendini dolaysız bir şekilde dışa vurduğu organik mekanizmalardır. Aynı zamanda derin ve besleyici fizyolojik, nörolojik, enerjetik ve manevi etkileri söz konusudur – ki bu etkilerin tamamı yapısal ve işlevsel bütünlüğün dinamiklerini bedene geri kazandırmaya dayanır. Nihayetinde bandaların özünde, her şeyin olduğu haliyle mutlak biçimde mükemmel olduğunun berrak ve şüphe götürmez idraki yatar”. (Godfrey Devereux “Bandalar Hakkında Küçük Bir Kitap” isimli kitabından çeviriler: Şafak Uysal)

 

Ders Malzemeleri: Yoga Matı, Yoga Bloğu ve Kemeri

 

TAO VİNYASA YOGA

Tai chi-Yoga – Çağdaş Dansın bileşimi bir tekniktir, Yaratıcısı Paul Grilley

( Orta- İleri Seviye)

Ayakta 3 farklı serileme öğrenilir

-Altın Tohum  ( Başlangıç)

-Savaşçı  ( Orta)

-Dragon ( İleri seviye)

Geriye eğilmeler

Yin Yoga Yapılandırılmış Dinlenme Pozlarıyla desteklenir .

 

PİLATES

(Başlangıç Seviye- I- Mat Pilates – 1 Seans 60 dakikadır)

Joseph Pilates’in yaratıcısı olduğu Mat Pilates tekniği uygulanır.

Karın, sırt, kalça hareketlerinin bedenin J. Pilates’in Power source (Güç kaynağı) dediği bölgesinden hareketle kuvvetini alır.

 

YOGILATES

Yogilates® Yoganın ve Pilates’in en elzem yönlerini alır ve bunları dengeli bir egzersiz sistemine entegre eder. Nefes ve kök güç hakkında rafine bir farkındalık içeren Yogilates® vücut için fonksiyonel güç oluşturan bir eğitim üzerine odaklanır. Yenilikçi, ancak geleneğe dayanır, yaralanmalardan kurtulmak, kas gelişimindeki dengesizlikleri düzeltmek, yeni beceriler kazanmak ve gelişmiş performans için eğitim almak isteyen herkes için kendi kendine pratikte bir evrimi temsil eder. Beden, zihin ve ruh birliğine inanır! * Yogilates® tekniğinin yaratıcısı Jonathan Urla’dır. 2011 yılında İstanbul’da verdiği eğitim sayesinde Gonca da kendisi tarafından sertifikalandırılmıştır.

English.

Yogilates® is the ultimate in mind body fitness. It takes the best of yoga and the best of Pilates and integrates them into one balanced system of exercise. Incorporating a refined awareness of the breath and the core, Yogilates® educates as it creates functional strength for the body. Innovative, yet grounded in tradition, it represents an evolution in self-practice for anyone looking to recover from injury, correct imbalances in muscular development, gain new skills, and train for improved performance. Believes in unity of body & mind & spirit! The Creator of *Yogilates® technique is Jonathan Urla. Gonca have been certified by him in 2011.

 

ÇAĞDAŞ DANS / Contemporary Dance

Bartanieff Release, Skinner Release, Laban, Alexander Teknik, Counter Teknik ve Gaga çağdaş dans tekniklerinden faydalanılarak oluşturulmuş dersler iki bölümden oluşur: teknik ve doğaçlama.

Vinyasa Yoga ve Body Weather ısınma teknikleri kullanılır. Bartenieff Release ısınmaları ile başlayan derslerin teknik bölümünün yerde ve ayakta kombinasyonlarla gelişen bir akışı vardır. Performansınız sırasında potansiyel enerjinizin yönlerini daha farkına vararak hareket etmeye başlarsınız. Nasıl daha dinamik, hafif, ekonomik ve rahat hareket ettiğinizi görürsünüz.

Doğaçlama bölümleri ise Hareketin 5 farklı ritmine odaklanılır. ( Akışkan, Stakato, Kaotik, Lirik ve durağan enerji ritimlerine odaklanılır. Bu bölüm sizin yaratıcılığınızı ortaya çıkaran bir yapıya sahiptir. Yapılandırılmış doğaçlamalarla mekansal olarak var olmayı deneyimlersiniz.

Dersimiz Esnemeler ve Meditasyon ile tamamlanır.

 

4 Çakıl Taşı Meditasyonu:

-“Ben bir Çiçeğim” ( Nefes alırken)- “Ben tazeyim” (Nefes verirken)

-“Ben bir Taşım” ( Nefes alırken)- “Ben kalıcıyım” (Nefes verirken)

-” Ben suyum” ( nefes alırken)* ” Ben geçirgenim” (Nefes verirken)

-” Ben alanım ( Nefes alırken)- ” Ben Özgürüm” ( Nefes verirken)

Malzemeler: Boş alan, rahat kıyafetler, çoraplar

 

Tai Chi Qigong 18 Formu

Bu basit ve öğrenmesi kolay Qigong sistemi, düzenli olarak pratik yapmak isteyenler için sınırsız derinliğe sahiptir. Daha sakin, rahat ve dengeli bir size ulaşmak için Qigong yolculuğunuza başlayın!

 

YÜZ YOGASI

Yaşlanmayı durdurmak mümkün değil ama her yaşın güzeli olmak yüz yogası ile elinizde! İnsanın sinir ve stresi ilk ve en yoğun olarak yüzüne yansır! Yüz Yogası eğitiminde yaptığımız nefes, zihin ve kalp ile bağlantılı egzersizler bütünsel olarak olarak yapılır.

Yüzdeki kas gruplarına yönelik hareket temelleri.
Fizik tedavi hareketleri ile yüz felcinin tedavisi.
Anatomik Bilgi, Serileme, Pratik.
Her derste +30 dakikalık ders akışı.
Soru-cevap bölümü 10 dk.
Boyun, Ağız, Yanak, Göz, Alın bölgelerine yönelik kırışıklık oluşumunun engellenmesine yönelik egzersiz kümelerini öğrenme.
Nefes ve yoga felsefesi ile ilişki kurmak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: