“Headless Breath”

Headless Breath: ( short underwater dance film)

Concept/Performance : Gonca Gümüşayak

Video/ Director of Photography: Zekiye Buğurcu

Space: K2 Urla Nefes Alanı, İzmir, September 2020.

ENG:

‘Headless Breath’ is an underwater-dance film connecting with the concept of impossible breath we try to receive from the Nature, that we put ourselves into bubbles of pollution that we make ourselves live in. It also has a metaphor of a mirror effect of a pure body aestehetics without a head. It is an attempt to have the breath without showing it, before drowning.

TR:

“Başsız Nefes”

Kavramsal Çerçeve/Performans : Gonca Gümüşayak

Video/ Görüntü Yönetimi: Zekiye Buğurcu

Mekan: K2 Urla Nefes Alanı, İzmir, Eylül 2020.

“Başsız Nefes”, su altı dansı filmi- kendimizi kirlilik baloncukları içinde yaşamaya maruz bıraktığımız, Doğadan almaya çalıştığımız imkansız nefes kavramıyla açıklamaktadır. “Başsız Nefes” ayrıca ayna efektiyle saf vücut estetiğine metaforik bir gönderme yaparak baştan ayrılmış bedenlerin yoklukta devinimini ifade eder. Boğulmadan önce farkedilmeyecek o son nefesi alma girişimidir.SHOW LESS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: